馃摙馃捈 Hoe belastingvermeerdering in je vennootschap vermijden?


馃挕馃挵 Voorafbetalingen zijn de sleutel

Niet verplicht maar wel sterk aanbevolen. Het principe is eenvoudig. De betalingen moeten plaatsvinden op vier vaste data en hoe vroeger je voorafbetaalt, hoe hoger de belastingvermindering. Als je boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar, gelden er andere data.

De voorschotten geven je recht op een vermindering van je belastingverhoging, en dat percentage daalt naarmate je later stort:

- Voorafbetaling v贸贸r 11 april 2023: 9% belastingvermindering
- V贸贸r 10 juli 2023: 7,5%
- V贸贸r 10 oktober 2023: 6%
- V贸贸r 20 december 2023: 4,5%
Bij onvoldoende of geen voorafbetalingen legt de fiscus een extra verhoging van 6,75% op bovenop de verschuldigde belasting.

 De bijzondere heffing
bij het niet-naleven van de minimale bezoldiging Als vennootschap moet je in de regel aan minstens 茅茅n bedrijfsleider natuurlijke persoon een minimale bezoldiging toekennen, dewelke momenteel 45 000 EUR incl. voordelen alle aard bedraagt. Doe je dat niet, dan wordt je winst sowieso belast aan 25% (in plaats van aan 20% voor de eerste schijf van 100 000 EUR winst). Met deze heffing moet je ook rekening houden bij je voorafbetalingen.  

Banken verstrekken betaalbare kredieten voor voorafbetalingen, waarbij de betaalde rente aftrekbaar is. Het bedrag dat je te veel betaalt kan je gewoon terugkrijgen bij de afrekening of overdragen naar het volgende boekjaar. Betalingen dienen te gebeuren op rekening BE61 6792 0022 9117 van Dienst voorafbetalingen - vennootschappen. 

 Weet dat de eerste periode van voorafbetalingen het meest voordelig is. Als je alleen in de vierde periode voorafbetalingen doet, moet je al 150% van de uiteindelijke vennootschapsbelasting betalen om de vermeerdering te vermijden. Voor nieuwe KMO's is er gedurende de eerste drie boekjaren geen vermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen.

#Belastingen #Voorafbetalingen #Financieeladvies

Meest Recente Posts

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Benieuwd naar wat we voor elkaar kunnen betekenen? Neem vandaag nog contact met ons op en overtuig uzelf van onze kwaliteiten.

Contacteer ons